Post per a malla de filferro amb recobriment en pols