Contenidor de compost

  • Contenidor de compost

    Contenidor de compost

    Els contenidors de compost són perfectes per a principiants i jardiners.S'aplica àmpliament com a sistema de compostatge de filferro a l'aire lliure per al bricolatge estalviador de sòls de les panotxes de blat de moro de la cuina i els residus d'aliments;escorça, mulch, fulles i retalls d'herba;restes de verdures de taula;entrant ecològic.També es pot utilitzar com a gossera, tanca decorativa o tanca de vora de llit elevat per evitar conills i altres rosegadors quan es desplega i s'instal·la al pati o al jardí.Els contenidors de compost són fàcils de muntar, NO requereixen eines.A s...